Tollkonsult ønsker Renate velkommen!

Tollkonsult ønsker Renate velkommen!

Renate Brynhildsen (45) er fra 1. februar 2022 ansatt som tollkonsulent i Tollkonsult AS. Hun vil ha sitt daglige arbeidssted i vår nyopprettede avdeling i Stavanger med kontoradresse i Innovasjonsparken på Ullandhaug med kort avstand til både Stavanger sentrum og flyplassen. Renate skal arbeide med oppdrag for kunder i hele Norge, men vil få et spesielt ansvar for kunder i sin region.

Renate kommer fra stillingen som Seniorkonsulent Logistikk Innkjøp i Felleskjøpet Rogaland Agder hvor hun har arbeidet siden 2011. Hun har hatt ulike stillinger i konsernet, de sist 4-5 årene som prosjektleder og rådgiver innen toll og logistikk. Arbeidet har omfattet prosesskartlegging, kartlegging av digitale løsninger, intern opplæring og tilrettelegging for å sikre korrekt dokumentflyt og kontroll. Erfaringen opparbeidet i arbeidet som logistikkleder med ansvar for hele leveringskjeden fra innkjøp til salg, samt tidligere erfaring som speditør med ansvar for frakt og fortolling, er verdifull erfaring å ha med seg inn i fremtidige konsulentoppdrag.

Renate har stor interesse og et stort engasjement for fagområdene toll og logistikk. Hun har en bachelor i logistikk, samt fullført en EMBA (Executive Master in Business Administration) ved siden av full jobb i Felleskjøpet. Renate sitter også som styreleder i Logistikkforeningen, Avdeling Rogaland.

Fagområdet toll er i sterk utvikling, og har de siste årene fått økt oppmerksomhet. Det skjer mye både nasjonalt og internasjonalt innen fagområdet toll, og det blir viktigere enn noen gang å ha kunnskap om toll. Renate sin sterke fagkompetanse innen toll og logistikk vil styrke Tollkonsult sin videre satsing.

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger