Tollkonsult 20 år!

Tollkonsult 20 år!

Tollkonsult ble etablert 12. mai 2003, og vi kan i dag feire hele 20 år. 

Utgangspunktet for etableringen var et ønske om å tilby tollfaglig konsulentbistand til import- og eksportbedrifter i et marked som den gang hadde lite fokus på toll. 

Bedriften har utviklet seg i takt med økende etterspørsel av ulike tolltjenester og økt interesse for fagkompetanse på dette området. Vi arbeider i dag innen de fleste områder av tollfaget, og med bedrifter innenfor mange ulike bransjer.

Veiledning og opplæring innen tollregelverket, klassifisering, frihandelsavtaler og opprinnelse, elektronisk omberegning (refusjon/etterberegning), tollnedsettelser for næringsmidler, rutiner knyttet til toll- og avgiftsbehandling samt rutiner for etablering og drift av tollager er områder vi arbeider med daglig.

Spesielt gledelig er det at Tollkonsult er blitt engasjert for å gjennomføre temadager om toll og internasjonal handel i Teknologisk Matforum og nå senest i NorStella. Tollkonsult er også engasjert i NHO LT sitt tolltrainee utdanningsprogram. 

Flere av Tollkonsult sine medarbeidere er valgt inn i styrer for medlemsforeninger innen handel og logistikk, noe som viser at vår tollkompetanse er verdsatt i bransjen. 

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere vil vi fortsette vårt sterke engasjement for utvikling av og interesse for tollfaget. 

 

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo
Tlf.: + 47 24 07 70 50

LinkedIn

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os
Tlf.: + 47 24 07 70 50

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger
Tlf.: + 47 24 07 70 50