Korrekt tolldeklarering?

Korrekt tolldeklarering?

Som vareeier (importør/eksportør) har du et selvstendig ansvar for å sikre at deklarerte opplysninger er korrekte. Etabler gode rutiner internt for å oppdage og korrigere eventuelle feil tidlig. Feil i deklarerte opplysninger kan resultere i feil beregning av toll og særavgifter, men kan også resultere i feil i rapportering av import-MVA til Skatteetaten.   

Oppdager du feil i deklarerte opplysninger skal disse korrigeres så raskt som mulig etter at feilen er oppdaget. Avvik som ofte går igjen er bl.a. feil valuta, feil fakturagrunnlag, manglende opprinnelsesdokumentasjon, tollnedsettelser er ikke tatt med, feil klassifisering, frakt ikke medtatt, etc. Husk også at det fra 1. januar i år ble innført nye 4-sifrede prosedyrekoder. Her skjer det en del feil.

Jf. vareførselsloven har du som importør og/eller eksportør en oppbevaringsplikt. Oppbevaringsplikten omfatter alle grunnlagsdokumenter knyttet til tolldeklarasjonen, bl.a. fakturaer, fraktbrev, opprinnelsesdokumentasjon og tillatelser.

Vi i Tollkonsult oppfordrer til å benytte et verktøy som Emma E-Doc for å få fullstendig oversikt over bedriftens import og eksport. Emma E-Doc møter krav til digital rapportering, og erstatter behov for intern arkivering, reduserer risikoen for feil, og forenkler revisjon og internkontroll. Emma E-Doc er et skybasert elektronisk tollarkiv hvor alle dokumenter knyttet til den enkelte tolldeklarasjon mottas og lagres. I Emma E-Doc finner du også verktøy for avregning og etterlysning av tolldeklarasjoner samt verktøy for analyser, rapportering og internkontroll.

Vi har god erfaring med hvilken nytteverdi Emma E-Doc har når man bruker dette verktøyet til det fulle, både for enklere internkontroll, rapportering av MVA, analysere toll og avgifter med mere. Det er viktig at du som vareeier selv tar eierskap til egen import og eksport, og etablerer gode kontrollrutiner internt. Tollkonsult kan bistå dere i dette arbeidet, og være bedriftens sparringspartner på tollområdet.  

Tollkonsult leverer konsulent- og rådgivningstjenester inn mot Emma E-Doc, og kan bistå din bedrift med:

  • Utarbeidelse av rutiner for å sikre effektiv internkontroll
  • Dokumentasjonskontroll
  • Analyse
  • Fakturamatch
  • Rapportering
  • Etterlysning
  • Administrering og avvikshåndtering
  • Månedlig avstemming
  • Pre-kontroll før varslet revisjon fra Tolletaten eller Skatteetaten

Tollkonsult er godkjent for elektronisk omberegning i TVINN av Tolletaten, og kan foreta elektronisk omberegning av import- og eksportdeklarasjoner uavhengig av hvilken speditør som har deklarert sendingen første gang. Ved aktiv bruk av analyseverktøyet i din bedrifts Emma E-Doc samt vår mulighet for å korrigere eventuelle feil ved elektronisk omberegning i TVINN, tilbyr vi et komplett løp for bedriftens internkontroll på toll.  

Disse tjenestene kan leveres som enkeltoppdrag eller som månedlige abonnementstjenester.

Vil du vite mer om våre tjenester? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo
Tlf.: + 47 24 07 70 50

LinkedIn

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os
Tlf.: + 47 24 07 70 50

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger
Tlf.: + 47 24 07 70 50