Endringer i tolltariffen 2021

Endringer i tolltariffen 2021

Ny tolltariff gjeldende fra 1.1.2021 foreligger nå fra Tolletaten. Endringer i statistisk oppdeling gjelder kun posisjon 18.06. Tre nye varenummer er opprettet under denne posisjonen, og erstatter tidligere varenummer 18.06.9090.

Hvis din bedrift importerer varer klassifisert under varenummer 18.06.9090, er din bedrift berørt av disse endringene. Endringene i statistisk oppdeling resulterer i nytt varenummer, men også ny søknad om tollnedsettelse (TNT-RÅK) til Landbruksdirektoratet hvis din bedrift tidligere har søkt om dette. 

Lenker til informasjon om regelverksendringene:

Tolletaten - Endringer til tolltariffen 2021

Landbruksdirektoratet - Tolltariff endres fra nyttår

 

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no